سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   اطلاعيه مهم تغذيه : با توجه به خريداري سه عدد دستگاه تحويل غذا براي خوابگاههاي انتظام،براتي و شکوه دانشجوياني که از خوابگاههاي مذکور غذا تحويل مي گيرند لازم است براي يکبار با دستگاههاي موجود در سلف غذاخوري دانشگاه بدون نياز به رزرو کارت بکشند. اطلاعيه مهم : دانشجوي گرامي جهت خريد ژتون روز فروش صرفاً نوع غذايي 2(نيم پرس) را مي توانيد انتخاب نماييد. اساتيد و کارکنان محترم مي توانند به منظور استفاده از کارت سلف شماره 6 را انتخاب نمايند.